Rutine for dykkeledere

Rutine for dykkeledere

Skjema for Turoppgjør

Kortfattet instruks for båtførere:

  • Ta betalt før turen starter da vi ikke godtar innbetaling på konto fra dykkere/turdeltakere på turen. Dykkeleder legger selv ut for dykkere som ikke gjør opp under turen.
  • Bensin betales alltid med klubbkortet eller båtfører betaler og klubben tilbakefører ved mottak av skjema som finnes her: http://www.sdk.no/turoppgjor/.
    Husk å levere inn original kvittering for bensin og andre utlegg i postkassen vår utenfor Neptun. (NB! Viktig for mva-refusjon)
  • Oppgjør må alltid sendes via skjemaet på http://www.sdk.no/turoppgjor/ og skriv gjerne et notat med dykkemål, sikt, ting av interesse og ikke minst ta et bilde og send sdk1964@sdk.no.
    Unntaksvis kan opplysninger for dato, utlegg og inntekt settes på innbetalingen eller sendes til sdk1964@sdk.no.
  • Turinntekter settes i sin helhet inn på konto 24904544619 og motregnes ikke mot bensinutlegg eller liknende. Husk å merke innbetalingen med dato for turen.
  • Fyll alltid opp bensintanken, selv om den ikke var full da du hentet den og forlat båten slik du ønsker å finne den.

Takk for innsatsen! 🙂