Fridykk

Fridykking er en idrett de aller fleste kan lære og mestre på en god og sikker måte. I korte trekk er fridykking dykking uten bruk av pustegasser og flasker på ryggen. Du holder pusten og dykker. Det finnes mange grunner til å begynne med fridykking, men den viktigste er at det er gøy.

Fridykking kan deles inn i to hovedgreiner: bassengaktiviteter og sjødykking. I basseng bedrives undervannsrugby, finnesvømming, undervannshockey, lek og spill. I sjøen bedrives jakt, sanking av skjell, fotografering, lek og spill.
Du må være minimum 7 år for å være med på NDF’s kurs. På et fridykkerkurs lærer deltagerne sikkerhet og farer ved fridykking, vannfølelse og mestring både praktisk og teoretisk. Det aller viktigste med fridykking er at de lærer livredning og førstehjelp.

Vi har våtdrakter til leie fra 7 år og oppover. Kontakt sdk1964@sdk.no

Aktiviteter:
TirsdagsBassengtrening tirsdager kl. 17:30-19:00 i partall uker (Husk at all aktivitet skjer på eget ansvar)
LørdagsBassengtrening (se turliste)
Fridykkerne er velkomne på klubbturene (se turliste)
Svennerhelg (jun/jul)
Natursti Hvaler (jul/aug)
Natursti Koster (jul/aug)

Kurs i CMAS *** fridykking i løpet av våren 2016. 
Er du interesert i mer info og kurs ta kontakt med oss på sdk1964@sdk.no

Se mer info på NDF’s sider:
Fridykking! – Norges Dykkeforbund

Linker til utstyr: