Kontakt oss

Sagbakken 1a
3243 KODAL
Konto: 2490.63.51273
Email: sdk1964@sdk.no

Klubbens styre 2017

Leder Gunnar Horn Dykk 91 83 74 44
Nestleder Jarle Grytten Dykk 90 12 01 12
Sekretær Stein Johan Fongen Dykk
Kasserer Petter Boye Thorsen Dykk/UVR 92 05 76 62
Styremedlem 1 Thomas Solberg Dykk
Styremedlem 2 Lars Martin Thorstein Dykk
Styremedlem 3 Kim-André Gaarder UVR 90 28 19 25
Varamedlem Albert Løkkevol Andersen Dykk
Varamedlem Astrid Vinje UVR

Meld deg inn