Om SDK

Sandefjord Dykkerklubb ble stiftet i 1964 og er en av de eldste klubbene i landet. Vi er en aktiv klubb og legger stor vekt på det sosiale med mange felles turer i løpet av året.

Klubben har cirka 300 medlemmer inkludert Undervanns Rugby-gruppen (UVR) som har cirka 100 medlemmer.

  • Fra mai og utover går de faste dykketurene hver onsdag cirka klokken18:00 og  søndag cirka klokken 12:00.
  • Sted for avreise og tidspunkter kan variere noe. Ta kontakt med
    annonsert dykkeleder (se oppdatert turliste på www.sdk.no).
  • Send oss en e-post om du ønsker varsel om dykketurer på SMS/
    e-post. Se også SDK-turgruppe.

Vi søker alle å bruke tid til det vi aller helst vil og for oss er det dykking. Derfor er dugnad et fremmedord i Sandefjord Dykkerklubb. Det er dykkingen som teller og gjelder i Sandefjord Dykkerklubb.

Vi har aktive sikkerhetsregler og alarmrutiner, som bidrar til et sikkert dykkemiljø for deg som dykker.

Vi har en aktiv gruppe med undervannsrugby som trener regelmessig og som

Sandefjord dykkerklubb Undervannsrugby

Sandefjord dykkerklubb Undervannsrugby

kan skilte med gode plasseringer i både nasjonale og internasjonale mesterskap.

Som medlem av Sandefjord Dykkerklubb er du også medlem i Norges Dykkerforbund (NDF). NDF er vår interesseorganisasjon som jobber for våre interesser som sikkerhet, samarbeide med myndighetene, opplæring etc. Sjekk ut www.ndf.no for mer informasjon.

Media:
Perfekt høstdag under vann på Svenner sb.no 14.09.2014