Priser

Sandefjord Dykkerklubb vil at så lite som mulig av klubbens aktiviteter skal være annet enn dykke relatert. Derfor baserer vi inndekning av driftskostnader for båten med direkte kostnad for turene fremfor å basere inntekter på forskjellig inntektsbringende dugnader. Turprisen dekker bensinutgifter, frakt og drift/vedlikehold av båt.

Familiemedlemskap 600,- Enkeltmedlemskap 400,- (Innbetaling til konto 24906351273) Medlemmer Ikke-medlemmer
Turer med enkeltdykk kr. 100,- kr. 300,-
Turer med to eller flere dykk kr. 100,- kr. 300,-
Leie utstyr (<18 år) kr. 0,- kr. 450,-
Leie utstyr (18+) kr. 450,- kr. 700,-
Leie utstyr helg (18+) kr. 800,- kr. 1.200,-
Trykktesting: Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Øvre Eidstredet 1, 3464 Larvik, mob 95743136 Steinar Huseby, Kathrineborggata 7, 3213 Sandefjord, tlf 33 46 43 34
Luftfylling: Vi fyller vanlig luft fra egen kompressor før ordinære dykketurer. Ta kontakt med båtfører. 🙂

Leie av enkeltkomponenter som flaske, ventilsett, drakt, bly, etc. koster kr. 100,- per komponent per døgn.