Invitasjon til årsmøte på Granholmen 25. februar klokken 18:00

Årsmøtet i Sandefjord Dykkerklubb holdes på Granholmen mandag 25. februar klokken 18:00.

Dagsorden

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  10. Foreta valg

Frister