Februar-2-2020 Dobbeltsignatur

Klubben innfører dobbeltsignatur relatert til disponering av økonomiske midler.