Februar-1-2020 Utlån av utstyr

Klubbens samlede utstyrsbank (apparatdykking, fridykking, foto, ROV, mm.) er til generelt utlån til bruk i klubbens aktiviteter og drift. Det beregnes ikke leie til dette formålet. Noe av utstyret krever særskilt opplæring.

Utlån til det som karakteriseres som privat bruk følger prisbestemmelsene i leiesøknaden. Noe av utstyret leies ikke ut til private formål. Det fremgår av utlånsoversikten hva som kan lånes/leies.