Februar-3-2020 Klesprofilering

På basis av gavetildeling fra Sparebank1, iverksettes første produksjon. Tilbud sendes på email til alle medlemmer.