Februar-4-2020 Underslagsforsikring

Så snart dobbeltsignaturen er ordnet, etableres underslagsforsikring.