Februar-6-2020 Stige på Vadskjæret

Klubben stiller seg positiv til å bli med i det som kreves for å få en permanent, robust løsning for adkomst til vannet på Vadskjæret i Larvik. Plan og finansiering foreligger ikke, så vedtaket er at klubben er positiv.