Februar-7-2020 Leie av ekstrabåt

Klubben har påtatt seg store forpliktelser relatert til marin forsøpling. Arbeidet blir ressurskrevende både med henblikk på personell og materiell. Det er besluttet å leie inn en liten RIB for å skalere kapasiteten opp til det som kreves.