Juli-3-2020 Oppgradering av fridykkeutstyr

Som ledd i økende fokus og vekst innen fridykking og marint miljøarbeid blir det anskaffet utleieutstyr i to puljer. Første pulje med utstyr settes i bestilling umiddelbart. Neste pulje vurderes i lys av erfaringene med utstyret som anskaffes i første pulje.