Juli-4-2020 El-kompressor avhendes

100-liters Bauer el-kompressor er gitt bort vederlagsfritt. Kostnadene ved å sette den i stand overgår langt behovet klubben har og den verdien som ligger i denne kompressoren for klubben. Beslutningen er å regne for en sanering.