Juli-5-2020 Innleid RIB plasseres på Fjellvik Båtforening

Båten som representerer tilleggskapasitet for arbeidet med marin forsøpling blir liggende på Fjellvik Båtforening. Båten leies inn til bruk i organiserte strand- og dykkeryddeaksjoner.

RIB’en underlegges samme utleiebestemmelser som for hoved-RIB’en.