Nyhestbrev fra Norges Dykkeforbund 2020.10.30

Nyhetsbrev oktober fra Norges Dykkeforbund
Dykketinget 2020
Norges Dykkeforbund gjennomførte Dykketinget 2020 i Tromsø 17. – 18. oktober 2020. Totalt var det 77 stemmeberettigede representanter fordelt på klubber, kretser og forbundsstyre. I tillegg var det tingvalgte komiteer, observatører og gjest fra Norges Idrettsforbund til stede. Totalt var vi ca 100 personer på hele eller deler av Tinget.
Dykketinget fattet blant annet vedtak i forslag rundt utdanning, klubbsupport, utvalgsstruktur, budsjett og ny langtidsplan. Den nye langtidsplanen heter «Norsk dykking vil 20 – 24» og er det førende dokumentet i hele vår organisasjon. Vi oppfordrer alle med tillitsverv å sette seg inn i langtidsplanen, og at dere tar den opp til vurdering på egne styremøter og som grunnlag i egne planer. Dere benytter selv de delene av planen dere har satsninger. Dette vil være NDFs satsninger de neste årene.
Norsk dykking vil 20 – 24 er tilgjengelig her – https://ndf.no/Temaer/Om-NDF
Protokoll fra Dykketinget 2020 legges ut på ndf.no under Dykketinget så snart den er signert av de to som skal signere protokollen.
Forbundsstyre i perioden 2020 – 2022
På Dykketinget ble forbundsstyre enstemmig valgt for tingperioden. Styret har sitt første møte 20. – 22. november og vil komme med mer informasjon etter at de er i gang. Det nyvalgte styret finner du her – https://ndf.no/?menuid=13
Rapportering av ryddeaksjoner – frist 15.november
Rapporteringsskjema for ryddeaksjoner i 2020 er lagt ut og vedlegges denne mailen. Frist for å rapportere ryddeaksjoner er 15. november. Dere må gjøre følgende

 • Alle aksjoner skal være rapportert i ryddenorge.no som er Hold Norge Rent sin ryddeportal
  o Husk at klubbens bruker må tilknyttes Norges Dykkeforbund
  o https://ryddenorge.no/
 • Alle klubber som har gjennomført aksjoner i år sender inn et rapporteringsskjema til NDF.
  o Skjema finnes her – https://ndf.no/?menuid=253
  o Planer om aksjoner etter 15. november? Ta kontakt med Stian i administrasjonen for frist for rapportering.
  Lederkurs for ungdom – har din klubb noen kandidater?
  I løpet av vinter / vår 2021 ønsker vi å arrangere et lederkurs for ungdommer på tvers av våre klubber. Totalt vil vi ha en kapasitet på rundt 20 plasser. Har din klubb ungdommer som på sikt er aktuelle for verv i klubben eller som har verv i dag? Gi oss beskjed.
  Kursbeskrivelse
  Målgruppe: 15-19 år. Målet med «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede kursdeltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eget idrettslag.
  Kompensasjonsordning nr. 3 for idrett og frivillighet
  Dere finner all nødvendig informasjon i linken nedenfor. Viktig at dere leser igjennom og søker innen 15. januar 2021. Er det arrangementer eller annet som er avlyst etter 12. mars som dere foreløpig ikke har søkt på kan dette gjøres nå. Ta gjerne kontakt med generalsekretær Stian Olsen Kaiander for råd eller bistand.
  Les mer på idrettsforbundet sine sider
  https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettslag-kan-soke-pa-koronakrisepakke-3/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Idrettslag%20kan%20nå%20søke%20på%20koronakrisepakke%203&utm_content=Idrettslag%20kan%20nå%20søke%20på%20koronakrisepakke%203+106594
  Nye innstramminger – konsekvenser for idretten
  Regjeringen la tidligere denne uken frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. Tiltakene trer i kraft fra og med onsdag 28. oktober. De nye nasjonale innstrammingene berører ikke idretten direkte, men kommuner med høyt smittepress kan innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/nye-innstramminger–konsekvenser-for-idretten/
  Følg med i egen kommune hvilke føringer som gjelder lokalt. Det er veldig viktig at vi forholder oss lojalt til de beslutningene som helsemyndighetene beslutter.
  Helsedirektoratet har utgitt en smittevernsveileder for idrett, klubber og arrangementer.
  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
  Enklere lovnorm for idrettslag
  Tidligere i oktober ble det vedtatt en enklere lovnorm for mindre klubber. De klubbene med færre enn 75 medlemmer og med en årlig omsetning på under 250 000kr kan få en enklere hverdag med den nye lovnormen for mindre klubber. Se her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/enklere-lovnorm-for-idrettslag/
  Ønsker dere å ta i bruk ny lovnorm? Dere må vedta den på neste årsmøte. Merk at den dagen klubben utvikles i enten ressurser eller antall medlemmer må ny lovnorm vedtas.
  Ta kontakt med administrasjonen for bistand.
  Informasjon fra administrasjonen
  Vi bistår og hjelper alle klubber, og ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe dere trenger hjelp til. Vi er imidlertid pålagt av Oslo Kommune å ha hjemmekontor fram til og med 13. november. Det betyr at det kan ta noe lenger tid før materiell sendes ut av kontoret da vi ikke sender daglig, men et par ganger i uka. Bestill i god tid hvis dere har behov for bøker eller annet fra nettbutikken.
  https://ndf.no/Nettbutikk
  Se her for informasjon om ansatte i NDF – https://ndf.no/?menuid=14
  Kontaktperson
  Stian Olsen Kaiander
  dykking@nif.idrett.no (leses av alle i administrasjonen)
  92207271