April-2-2021 Dykkeledere på kurs

I forkant av sesongen 2021 blir dykkelederkurs obligatorisk for alle som skal være dykkeledere for klubbens turer med båt. Kurset er en tilpasset versjon av dykkeforbundets kurs for “Dykkeledelse i klubb”. Kurset fokuserer på dykkeleders ansvar for forberedelse, gjennomføring og avslutning av dykketurene, sikkerhetsutstyr, sikkerhets- og nødprosedyrer, samt håndtering av utstyr generelt.

Dykkeledelse er en betydelig større oppgave enn å kjøre båt. Sikkerhet for alle er det viktigste, slik at vi får enda en sesong uten ulykker.