August-1-2021 Salg og gjenanskaffelse av hovedbåt

klubbens 8,5-meter har ligget ute for slag i hele sommer, men det har ikke meldt seg interessenter som er villige til å betale tilstrekkelig. Prisforventning er kr. 350.000,-. Dette er båten verdt, og vel så det. Vi har et vedtak om å strekke oss til kr. 300.000,- hvis avtalen for øvrig er god. Men det har ikke kommet seriøse tilslag på dette.

Beslutningen er derfor å trekke salget inn, og å bruke båten til klubbens turer frem til neste vår. Da blir det gjort en ny vurdering av salg og erstatning.