• Fjorden.org-prosjektet er startet av Sandefjord Dykkerklubb. Prosjektet er en arena for alle som er opptatt av marint miljø og marin forsøpling.
  • Vi vil forene idrett, friluftsliv, kunnskap og læring i en samlende prosess for en bærekraftig fjord, uten marin forsøpling.
  • Vi har en optimistisk og aktiv tilnærming. At det nytter, er fokus! 
  • En ren og livskraftig fjord er til glede for alle Sandefjords innbyggere og tilreisende!

Utvalg Marinmiljø ledes av Gunnar.

Vi er her for å dykke! Men i kombinasjon med dykkingen skal vi gjøre en innsats for det marine nærmiljøet. Vi skal drive:

  • Marin overvåkning / forskning (hummerhus, ålegress, tareskog, østers)
  • Marine ryddeaksjoner
  • “Adopter en strand”
  • Innhente overvåknings- og måleoppdrag fra for eksempel Havforskningsinstituttet
  • Publisering av observasjoner på nett, i trykkede media og i publikasjoner/rapporter
  • Utdanne nye dykkere med særlig miljøfokus (marinagenter)
  • Undervisningsnettsted for maritim undervisning

På verdensbasis er det anslått at mellom 8–12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Selv om vi har begrenset kunnskap om nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske havområder, hersker det ingen tvil om at marin forsøpling er et omfattende miljøproblem også i Norge.