Utvalg Marinmiljø ledes av Gunnar.

Vi er her for å dykke! Men i kombinasjon med dykkingen skal vi gjøre en innsats for det marine nærmiljøet. Vi skal drive:

  • Marin overvåkning / forskning (hummerhus, ålegress, tareskog, østers)
  • Marine ryddeaksjoner
  • “Adopter en strand”
  • Innhente overvåknings- og måleoppdrag fra for eksempel Havforskningsinstituttet
  • Publisering av observasjoner på nett, i trykkede media og i publikasjoner/rapporter
  • Utdanne nye dykkere med særlig miljøfokus (marinagenter)
  • Undervisningsnettsted for maritim undervisning

På verdensbasis er det anslått at mellom 8–12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Selv om vi har begrenset kunnskap om nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske havområder, hersker det ingen tvil om at marin forsøpling er et omfattende miljøproblem også i Norge.