SDK

Invitasjon til årsmøte på Granholmen 25. februar klokken 18:00

Årsmøtet i Sandefjord Dykkerklubb holdes på Granholmen mandag 25. februar klokken 18:00. Dagsorden Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Behandle forslag og saker Fastsette medlemskontingent Vedta idrettslagets budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan …

Invitasjon til årsmøte på Granholmen 25. februar klokken 18:00 Read More »