beslutning

April-2-2021 Dykkeledere på kurs

I forkant av sesongen 2021 blir dykkelederkurs obligatorisk for alle som skal være dykkeledere for klubbens turer med båt. Kurset er en tilpasset versjon av dykkeforbundets kurs for “Dykkeledelse i klubb”. Kurset fokuserer på dykkeleders ansvar for forberedelse, gjennomføring og avslutning av dykketurene, sikkerhetsutstyr, sikkerhets- og nødprosedyrer, samt håndtering av utstyr generelt. Dykkeledelse er en …

April-2-2021 Dykkeledere på kurs Read More »

April-1-2021 Nytt styre

Årsmøtet i Sandefjord Dykkerklubb valgte nytt styre for 2021. Det nye styret består av følgende personer: Leder Gunnar Horn 2 år Nestleder Håkon Mathisen 1 år Kassere/Sekretær Petter Boye-Thorsen 2 år Utvalgsleder Teknisk dykking Thomas Solberg 1 år Utvalgsleder UVR Bjørn Erik Vinje 2 år Utvalgsleder Apparatdykking Afërdita Nura 2 år Utvalgsleder Marinmiljø Jarle Grytten …

April-1-2021 Nytt styre Read More »

November-1-2020 8,5-meteren legges i vinteropplag

Den store RIB’en legges i vinteropplag, mens den lille flyttes fra Fjellvik Båtforening til Granholmen. Ved mindre vinteren blir ekstrem, blir den lille RIB’en liggende på vannet permanent.

Juli-5-2020 Innleid RIB plasseres på Fjellvik Båtforening

Båten som representerer tilleggskapasitet for arbeidet med marin forsøpling blir liggende på Fjellvik Båtforening. Båten leies inn til bruk i organiserte strand- og dykkeryddeaksjoner. RIB’en underlegges samme utleiebestemmelser som for hoved-RIB’en.

Juli-4-2020 El-kompressor avhendes

100-liters Bauer el-kompressor er gitt bort vederlagsfritt. Kostnadene ved å sette den i stand overgår langt behovet klubben har og den verdien som ligger i denne kompressoren for klubben. Beslutningen er å regne for en sanering.

Juli-3-2020 Oppgradering av fridykkeutstyr

Som ledd i økende fokus og vekst innen fridykking og marint miljøarbeid blir det anskaffet utleieutstyr i to puljer. Første pulje med utstyr settes i bestilling umiddelbart. Neste pulje vurderes i lys av erfaringene med utstyret som anskaffes i første pulje.

Juli-1-2020 Fast pris på luftfylling

Enkeltflasker (full eller toppet) kr. 50,- Det er fast pris hele året for fyllekort Fyllekortet er personlig, og kan ikke deles Pris for luft kr. 300,- Tillegg for NITROX kr. 250,-

April-1-2020 Dykkelederbriefing

I anledning begrensningene som legges for samling av personer, legger vi i år opp til en VK-basert briefing for alle dykkeledere. Vi kommer til å fokusere på sikkerhetsutstyr og -rutiner. Båten er slik den var i fjor, så helt nye dykkeledere får en særskilt, praktisk innføring.