Forespørsel om leie av fotoutstyr til undervannsfotografering

Dette er søknadsskjema for leie av Sandefjord Dykkerklubb sitt fotoutstyr til private formål. Du må være medlem i klubben for å kunne leie utstyret. Utstyret kan allerede være opptatt på de dagene du søker om å leie, men du får beskjed i løpet av noen timer, om utstyret er tilgjengelig eller ikke.

Du må være klar over at du selv bærer ansvaret for utstyret med henblikk på skade/tap. Det må være slik, etter som vi ikke får en fornuftig forsikringsordning for slikt utstyr når det brukes til utleie.

Betaling skjer på Vipps til Sandefjord Dykkerklubb i forkant av utlevering.

Når utstyret brukes på oppdrag fra dykkerklubben, lånes utstyret ut, og det beregnes ingen leie. Reservasjonen skjer uansett på dette søknadsskjemaet.