TurKalender

Test 1 Aktiviteter (alle grener) og båtbooking (begge båter) i en og samme kalender

Test 2 Kombo av tre forskjellige kalendre (Aktiviteter alle gener, Gemini og Stingray) med forskjellig farge

Test 3 To kalendere (Aktiviteter alle grener og båtbooking begge båter)

Test 4 Egen kalender for aktivitet apparat, fridykk og undervannsrugby samt for hver båt

Test 5 Kombo av kalender for aktivitet apparat, fridykk og undervannsrugby samt for hver båt

Test 6 Kombo av kalendere for aktiviteter for apparat, fridykk og undervannsrugby og kombo av båtbookinger samt kombo av aktiviteter og booking