Utleie av utstyr

Vi har tre mobile kompressorer – én på 10A strøm og to som drives med bensinmotor. Kompressorene er er til internt bruk, og leies ikke ut.

Utstyr til apparatdykking og fridykking lånes ut på dagbasis til medlemmer opp til og med 18 år. Vi leier ikke ut utstyr til ikke-medlemmer eller dykkere fra og med 19 år og eldre.

Scuba tank

Vi har én Deep Trekker DTG2 ROV. Denne leies ut til større og mindre oppdrag med ROV-pilot. Hvert oppdrag vurderes individuelt med henhold på kompleksitet og pris. Kontakt oss for tilbud.

Vi har én RIB 8,5 meter med single 300hk. Denne brukes bare til dykkerklubbens aktiviteter. Utleie er ikke aktuelt.