beslutning

Februar-7-2020 Leie av ekstrabåt

Klubben har påtatt seg store forpliktelser relatert til marin forsøpling. Arbeidet blir ressurskrevende både med henblikk på personell og materiell. Det er besluttet å leie inn en liten RIB for å skalere kapasiteten opp til det som kreves.

Februar-6-2020 Stige på Vadskjæret

Klubben stiller seg positiv til å bli med i det som kreves for å få en permanent, robust løsning for adkomst til vannet på Vadskjæret i Larvik. Plan og finansiering foreligger ikke, så vedtaket er at klubben er positiv.

Februar-3-2020 Klesprofilering

På basis av gavetildeling fra Sparebank1, iverksettes første produksjon. Tilbud sendes på email til alle medlemmer.

Februar-1-2020 Utlån av utstyr

Klubbens samlede utstyrsbank (apparatdykking, fridykking, foto, ROV, mm.) er til generelt utlån til bruk i klubbens aktiviteter og drift. Det beregnes ikke leie til dette formålet. Noe av utstyret krever særskilt opplæring. Utlån til det som karakteriseres som privat bruk følger prisbestemmelsene i leiesøknaden. Noe av utstyret leies ikke ut til private formål. Det fremgår …

Februar-1-2020 Utlån av utstyr Read More »